Bảo hành

Chúc mừng bạn đã chọn điện thoại di động ALCATEL - chúng tôi hy vọng bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với nó.

Điện thoại của bạn được đảm bảo không có sai lệch so với tiêu chuẩn kỹ thuật trong thời gian mười hai (12) tháng từ ngày được ghi trong hóa đơn gốc của bạn #1.

Các điều khoản bảo hành được quy định rõ trong sổ tay hướng dẫn cũng được áp dụng cho pin và phụ kiện nhưng chỉ trong thời gian sáu (6) tháng #2 kể từ ngày mua sản phẩm được ghi trong hóa đơn gốc của bạn.

Theo các điều khoản bảo hành này, bạn phải thông báo cho người bán hàng của bạn (hoặc bất kỳ trung tâm sửa chữa nào được phê duyệt bởi công ty TNHH TCT Mobile Limited hoặc các chi nhánh của nó, mà được lên danh sách trong official website) của chúng tôi mà không gây chậm trễ, hoặc của bất kỳ sự thâm hụt và có trong hóa đơn được đưa cho bạn khi mua hàng. Người bán hàng hoặc trung tâm sửa chữa sẽ quyết định thay thế hay sửa chữa toàn bộ hoặc bất kỳ bộ phận nào của điện thoại hoặc thiết bị được nhận thấy bị hỏng; bảo hành này gồm chi phí của các bộ phận và lao động và không bao gồm các chi phí khác. Sửa chữa hay thay thế được thực hiện bằng các phụ kiện phục hồi với các chức năng tương ứng.

Bảo dưỡng theo các điều khoản bảo hành, đặc biệt là sửa chữa, chỉnh sửa hoặc thay thế các sản phẩm sẽ được bảo hành trong vòng ba (03) tháng trừ khi có các quy định trái ngược bắt buộc khác.

Bảo hành này không dùng cho sự hư hỏng hoặc lỗi của điện thoại di động của bạn và/ hoặc phụ kiện được tạo ra nhờ:

 • Không theo hưỡng dẫn sử dụng và lắp đặt.
 • Không tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn có thể áp dụng trong khu vực địa lý mà thiết bị được dùng.
 • Bảo dưỡng không thích hợp các nguồn năng lượng, và việc lắp đặt toàn bộ thiết bị điện.
 • Những rủi ro hoặc hậu quả của hành vi ăn trộm phương tiện vận chuyển điện thoại, hành vi cố ý phá hoại, sét, hỏa hoạn, độ ẩm, thẩm thấu chất lỏng, khí hậu khắc nghiệt.
 • Kết nối với hoặc xâm nhập vào điện thoại bằng bất kỳ thiết bị nào không được cung cấp hoặc được gợi ý bởi công ty TNHH TCT Mobile Limited hoặc các chi nhánh của nó, mà không có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng cho điều đó.
 • Bất kỳ sự bảo dưỡng, sửa chữa hoặc chỉnh sửa được thực hiện bởi cá nhân không được ủy quyền bởi công ty TNHH TCT Mobile Limited hoặc các chi nhánh, người bán hàng hoặc trung tâm bảo dưỡng được phê duyệt của nó.
 • Sử dụng điện thoại di động và/ hoặc thiết bị của nó cho mục đích khác ngoài mục đích mà nó được thiết kế.
 • Vỏ thông thường.
 • Sự cố bị gây ra bởi nhiều nguyên nhân bên ngoài (ví dụ, nhiễu sóng radio từ các thiết bị khác, những dao động điện áp).
 • Những chỉnh sửa được thực hiện với thiết bị thậm chí nếu được yêu cầu thay đổi trong các quy định và/ hoặc việc chỉnh sửa các thông số mạng.
 • Những kết nối sai do truyền sóng radio không thích hợp hoặc bị gây ra do thiếu độ phủ tiếp âm radio.
 • Thiết bị mà trên nó có dấu hoặc số sê ri bị loại bỏ hoặc thay thế, và máy thu phát cầm tay mà có nhãn bị loại bỏ hoặc bị hư hỏng, sẽ không được bảo hành.

Theo luật được áp dụng, công ty TNHH TCT Mobile Limited hoặc các chi nhánh của nó đảm bảo sản phẩm của bạn không có lỗi bên trong (lỗi vốn có trong thiết kế, trong khi sản xuất, etc.).

Các điều khoản trên tạo thành những đòi hỏi duy nhất đối với nhà sản xuất và người bán hàng trong sự cố lỗi ở điện thoại hoặc thiết bị.

Không có bảo hành nào rõ ràng, hoặc bằng văn bản hoặc bằng miệng, hơn bảo hành có giới hạn được in này. Toàn bộ bảo hành được ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo hành ngụ ý của khả năng bán được của một sản phẩm hoặc sự phù hợp cho mục đích riêng, được giới hạn đến thời hạn bảo hành hạn chế này. Trong mọi trường hợp công ty TNHH TCT Mobile Limited hoặc các chi nhánh của nó sẽ không chịu trách nhiệm nào cho những thiệt hại ngẫu nhiên hoặc có hậu quả của bất kỳ tính năng nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến tổn thất lợi nhuận, lỗ thương mại, đến một chừng mực mà các thiệt hại đó có thể bị chối bỏ bởi luật. Một số nước/ quốc gia không cho phép loại bỏ hoặc giới hạn những thiệt hại ngẫu nhiên hoặc có hậu quả về sau, hoặc giới hạn thời hạn của bảo hành hạn chế, vì vậy những giới hạn hoặc những loại bỏ trước đó có thể không áp dụng cho bạn.

#1 Thời hạn bảo hành có thể khác nhau nếu các điều khoản bắt buộc quan trọng hơn có thể áp dụng trong thẩm quyền của bạn.

#2 Tuổi thọ của pin sạc điện thoại về thời gian lưu pin, thời gian chờ, và toàn bộ thời gian sử dụng, sẽ phụ thuộc vào các điều kiện sử dụng và cấu hình mạng. Các cục pin được coi là những nguồn cung cấp có thể sử dụng, các tiêu chí kỹ thuật chỉ ra rằng bạn nên sử dụng thực hiện những điều tối ưu nhất cho điện thoại của bạn trong thời gian sáu tháng sử dụng đầu tiên sau khi mua và khoảng 200 lần sạc.